Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001


Jeżdziecki Hubertus w 100-lecie Niepodległości.

Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego


Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.
Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Jazda konna ; Przygoda z końmi i przyrodą.
Zadania współfinansowane przez Prezydenta Opola

 
Program Klub 2018
Zadanie współfinansowane przez MSiT

 


Halowe Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody. Finał Halowego Pucharu Opolszczyzny (HPO) 2005/2006

LKJ "Ostroga" Opole, 18 marca 2006.Propozycje

ZAPROSZENIE - PROPOZYCJE

HALOWYCH REGIONALNYCH ZAWODÓW W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY                    

FINAŁ HALOWEGO PUCHARU OPOLSZCZYZNY 2005/2006 (HPO)

ORGANIZATOR : OZJ , LKJ ”Ostroga „ OPOLE   www.ostroga.opole.pl

 1. MIEJSCE ZAWODÓW : Opole–Bierkowice, ul.Wrocławska 172
 2. TERMIN ZAWODÓW : 18 MARCA 2006
 3. TERMIN ZGŁOSZEŃ :  Imiennych ostatecznych: do 15.03.2006

  pocztą elektroniczną: e-mail biuro@ostroga.opole.pl lub e-mail andrzej.marchewicz@tece.pl  fax: 077/4572331

  NA OFICJALNYCH DRUKACH PZJ (zaznaczyć „J” przy zawodniku juniorze z podaniem rocznika).

 4. WARUNKI ZGŁOSZENIA : zgłoszenia muszą wypełniać warunki przewidziane w przepisach PZJ – a więc przesłane FAX muszą być potwierdzone pieczątką Klubu i podpisane przez osoby uprawnione w  Klubie do dokonywania zgłoszeń na zawody (z podaniem nr telef. kontaktowego osoby uprawnionej); zgłoszenia przesłane e-mail z podaniem nazwy Klubu i nazwiska osoby uprawnionej w Klubie do dokonywania zgłoszeń, będą traktowane jako wypełniające warunki zgłoszenia. 
 5.  WARUNKI ZGŁOSZENIA : zgłoszenia muszą wypełniać warunki przewidziane w przepisach PZJ – a więc przesłane FAX muszą być potwierdzone pieczątką Klubu i podpisane przez osoby uprawnione w  Klubie do dokonywania zgłoszeń na zawody (z podaniem nr telef. kontaktowego osoby uprawnionej); zgłoszenia przesłane e-mail z podaniem nazwy Klubu i nazwiska osoby uprawnionej w Klubie do dokonywania zgłoszeń, będą traktowane jako wypełniające warunki zgłoszenia.  
 6. UCZESTNICY ZAWODÓW : wszystkie kategorie  wiekowe  : 6.1. HPO – wg Regulaminu HPO6.2.  OTWARTE : WZJ Region III – Opolski, Śląski, Świętokrzyski, Małopolski, Podkarpacki i zaproszeni Goście 
 7. WARUNKI TECHCZNICZNE : hala 25 x 60m i rozprężalnia na hali  - podłoże piaskowo-trocinowe.
 8. STAJNIA :  Opłata za boks 40 zł/dzień, stanowisko 25zł/dzień . Rezerwacja w kolejności zgłoszeń bezpośrednio u Kierownika Klubu Pana Jerzego Mazura (tel. 457-2331 lub 0609/733385) - ilość miejsc ograniczona.
 9. OPŁATY :

  * organizacyjna : 30 zł od konia
  * startowa :  1% puli nagród w konkursie9.1. Każda zmiana zapisów w listach startowych w dniu zawodów - opłata dodatkowa w wysok. 10 zł 

  9.2. Zgłoszenia po terminie zgłoszeń imiennych ostatecznych – nie będą przyjmowane.

  9.3. Kaucja za numer startowy konia (zwrotna) – 5 zł

 10. ODPRAWA TECHNICZNA : 18.03.2006  godz. 9,00  z okazaniem numeru startowego konia pobranego w biurze zawodów, konie bez numeru startowego nie będą dopuszczone do konkursu przez Komisję Sędziowską. Kolejność startów na listach startowych – ustalana losowo przez obsługę komputerową zawodów (nie dotyczy HPO).
 11. DOKUMENTACJA : zgodnie z Art. 18 Przepisów Ogólnych PZJ ;  art. 7 Regulaminu Krajowych Zawodów w Skokach przez Przeszkody. Dla kucy i małych koni wg Regulaminu Krajowych Zawodów w kategorii  kuców i małych koni jak dla ZO (min. dokumenty WZJ).
 12. WARUNKI WETERYNARYJNE : Dokumenty koni  potwierdzające badania, szczepienia ochronne należy okazać w biurze zawodów przed ich rozładunkiem. Karta szczepień musi być podpisana przez lek. .wet. nie będącego właścicielem konia, który poświadcza że koń otrzymał wymagane szczepienia przeciw grypie koni tj. szczepienie podstawowe -  pierwsze szczepienie (w dniu rozpoczęcia szczepień), drugie szczepienie nie wcześniej niż 21 dnia i nie później niż 92 dnia; szczepienie przypominające – co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia, żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed zamierzonym transportem na zawody. Organizator uwzględni kartę z wpisami szczepień tylko przypominających, jeżeli lek .wet. poprzedzi ten wpis dodatkowym zapisem „kontynuacja”.    
 13. NAGRODY :

  12.1. Konkursy 1-5  flot’s dla koni, upominki dla zawodników

  12.2. Konkursy 4-6  5  flot’s dla koni , pula nagród 2.000 zł

  12.2. Konkursy  7, 8 5  flot’s dla koni, nagrody wg Regulaminu HPO

 14. WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH :13.1. Zawodnicy i konie uczestniczą w zawodach na własny koszt i ryzyko (organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków, zachorowań zawodników, trenerów, luzaków, szefów ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń -  zaleca natomiast ubezpieczenie ekip od NW, koni od OC

  Organizator nie zapewnia zakwaterowania dla uczestników zawodów. 

 15. PROGRAM ZAWODÓW:18.03.06r. SOBOTA Godz. 10.00    Konkursy  :

  Nr 1. Kuców i małych koni *)1 dokładności bez rozgrywki (art.238.1.1.Przepisów w skokach) - OTWARTY

  Nr 2. Klasy LL  dokładności bez rozgrywki  (art.238.1.1.) - OTWARTY

  Nr 3. Klasy L dokładności bez rozgrywki (art.238.1.1.) - OTWARTY

  §      Seria A - Juniorów 

  §      Seria B - Seniorów 

  Nr 4. Klasy P  Zwykły (art. 238.2.1 bez rozgrywki) - OTWARTY   

  Nr 5. Klasy N  o wzrastającym stopniu trudności z Jockerem  zwykły (art.269.5.) - OTWARTY

  Nr 6. Klasy N zwykły (art.238.2.1 bez rozgrywki) – OTWARTY

  Nr. 7 Finał HPO Juniorów i Juniorów Młodszych – dwunawrotowy kl. P/P (art.273.2.1; 4.3)

  ·      I nawrót art.273.3.3 - dokładności (nie na czas)

  ·      II nawrót art.273.3.3 – zwykły (na czas).

  Nr.8. Finał HPO Seniorów i Młodych Jeźdźców– dwunawrotowy kl N/N (art.273.2.1; 4.3)

  ·      I nawrót art.273.3.3 - dokładności (nie na czas)

  ·      II nawrót art.273.3.3 - zwykły (na czas)

  *) 1___________

  Konkurs rozgrywany wg zasad i warunków Regulaminu Krajowych Zawodów w kategorii  kuców i małych koni – jak

  na  ZO wg tabeli 2 i 4 Regulaminu. Wysokość przeszkód  max 100cm.

   

 16. OSOBY OFICJALNE :
  1. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej  - Barbara Grzegorczyk Lic. B1
  2. Sędzia WZJ – Danuta Struk Lic.B1.
  3. Sędzia Członek Komisji  Sędziowskiej – Ryszard Jóźwicki Lic. B3.
  4. Sędzia Członek Komisji  Sędziowskiej – Agnieszka Storoż Lic. B3. 
  5. Gospodarz Toru  - Marek Marczak Lic. BGT1
  6. Lekarz Wet. ……………………………………
  7. Lekarz med. …………………………………...
  8. Dyrektor Zawodów – Andrzej Marchewicz (0601/940056) andrzej.marchewicz@tece.pl 
  9. Kierownik Klubu – Jerzy Mazur (tel. 457-2331 lub 0609/733385)
  10. Obsługa komputerowa zawodów .................
 17. PROPOZYCJE ZATWIERDZONE : przez OZJ
 18. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

  Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.

  Dobro konia musi być zawsze i wszędzie uwzględniane w sportach konnych i nie może być podporządkowane współzawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.

  I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

  II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.

  III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.

  IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

  V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Prosimy o adresy e-mail Klubów , Kierowników Ekip, Trenerów - na adres  ums_s@op.pl lub biuro@ostroga.opole.pl 

Propozycje dostępne  na www.ostroga.opole.pl

Opracował: Członek Zarządu d/s Sportu - Stefan Kabała

Zatwierdził: Prezes Zarządu LKJ "Ostroga" - Andrzej Marchewicz