Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001


Jeżdziecki Hubertus w 100-lecie Niepodległości.

Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego


Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.
Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Jazda konna ; Przygoda z końmi i przyrodą.
Zadania współfinansowane przez Prezydenta Opola

 
Program Klub 2018
Zadanie współfinansowane przez MSiT

 


Realizowane projekty 2012

Kwota dofinansowania łącznie: 43.500 zł

 Lp.  Nazwa zadania   Okres realizacji ; nr umowy  Instytucja współfinansująca  Status  Kwota dotacji  Zakres zadania
 1  Ferie w Siodle 2012  16-27.01.2012   Urząd Miasta Opola. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki. zrealizowane

 2.000,00

  prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach programu profilaktyki rowiązywania problemów alkoholowych
 2  Pozalekcyjne zajęcia jazdy konnej  8.02-15.12.2012 ; Umowa nr RB/168/2012
 Urząd Miasta Opola. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.
 10.000,00  sport  / zajęcia pozalekcyjne / w ramach programu profilaktyki rowiązywania problemów alkoholowych
 3  Uzupełnienie ekspozycji stałej dotyczącej polskich tradycji kawaleryjskich

1.02-30.11.2012 ; umowa nr KST.3020-1-8/11


  Urząd Miasta Opola. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.  zrealizowane  5.000,00  kultura
 4 Organizacja finału HPO w skokach przez przeszkody  24-25.03.2012  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Departament Kultury, Sportu i turystyki. zrealizowane

 1.500,00  organizacja imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym o istotnym znaczeniu dla województwa
5 Przygotowania i udział we współzawodnictwie sportowym seniorów LKJ Ostroga 28.02-4.06.2012 Urząd Miasta Opola. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.  zrealizowane 5.000,00 Przygotowanie do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie...
6

Przeciw narkomanii czyli „Wakacje w Siodle” w LKJ „Ostroga”

24.06-31.08.2012 Urząd Miasta Opola. Wydział Poligyki Społecznej zrealizowane 10.000,00 pomoc społeczna
7

Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach przez przeszkody. Finał Karolinka Cup

11-12.08.2012 Urząd Miasta Opola. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.  zrealizowane 10.000,00