Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001


Jeżdziecki Hubertus w 100-lecie Niepodległości.

Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego


Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.
Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Jazda konna ; Przygoda z końmi i przyrodą.
Zadania współfinansowane przez Prezydenta Opola

 
Program Klub 2018
Zadanie współfinansowane przez MSiT

 


Realizowane projekty 2013

2013. Kwota dofinansowania łącznie 42.840 zł

Lp.

Nazwa zadania

Termin imprezy

Okres realizacji zadania, nr umowy

Instytucja współfinansująca 

Status

Kwota dotacji

Zakres zadania

1

Ferie w Siodle 2013

od 1.01.2013 do 28.02.2013.

RB/53/2013

Urząd Miasta Opola. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

zrealizowano

 

2.000,00

Sport / Zad. 2 Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2

Pozalekcyjne zajęcia jazdy konnej

od dnia 11.03.2013 do 31.12.2013

rb/274/2013

Urząd Miasta Opola. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

 

10.000,00

Sport / Zad. 2 Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

3

Przygotowania i udział we współzawodnictwie sportowym seniorów LKJ Ostroga

od dnia 11.03.2013 do 15.12.2013

RB/272/2013

Urząd Miasta Opola. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

 

5.000,00

Sport. Zad. 3 „Przygotowanie do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów organizowanym lub prowadzonym przez właściwy Polski Związek Sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia”.

4

 Wakacje w Siodle 2013 – aktywnie przeciw narkomanii

od 1.05.2013 do 31.09.2013

nr 13/N/2013

Urząd Miasta Opola. Biuro Organizacji Pozarządowych

 

9.040,00

Przeciwdziałanie narkomanii. Zad. 7. Programy profilaktyczne w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży stanowiące alternatywę wobec używania substancji psychoaktywnych, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych.

5

Organizacja Regionalnych Zawodów Jeździeckich w Skokach przez przeszkody. Finał Karolinka Cup

od 15 lipca do 30 września 2013

RB/926/2013

1) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Departament Kultury, Sportu i Turystyki ;
2) Urząd Miasta Opola. Biuro Organizacji Pozarządowych
  1) 4.000,00
2) 7.000,00
1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Zad. 1.2.4.1. Organizacja imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim ;
2) Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Opola o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym w II półroczu 2013r.

6

Jazda konna - ekologiczny styl życia

od 2 lipca do 15 grudnia 2013

BOP.526.16.7.2013

Urząd Miasta Opola. Biuro Organizacji Pozarządowych

 

5.800,00

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego