Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001


Jeżdziecki Hubertus w 100-lecie Niepodległości.

Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego


Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.
Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Jazda konna ; Przygoda z końmi i przyrodą.
Zadania współfinansowane przez Prezydenta Opola

 
Program Klub 2018
Zadanie współfinansowane przez MSiT

 


Kurs instruktora rekreacji o specjalności jazda konna w LKJ "Ostroga" w 2014 r. Zapisy

Na życzenie uczestników, po zakończeniu kursu możliwe będzie przeprowadzenie egzaminu na stopień Instruktora Szkolenia Podstawowego PZJ

KURS INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ
O SPECJALNOŚCI JAZDA KONNA
w LKJ „Ostroga” Opole

Organizator
Ludowy Klub Jeździecki "Ostroga" Opole

Miejsce kursu
LKJ „Ostroga”,45-836 Opole,ul. Wrocławska 172,
tel. 609 250 754. biuro@ostroga.opole.pl

Termin kursu
7-27.04.2014

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

1.       Ukończone 18 lat,

2.       Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza sportowego,

3.       Wykształcenie średnie poświadczone świadectwem,

4.       Zaliczenie egzaminu praktycznego z jazdy konnej na poziomie klasy L,

5.       Przesłanie formularza zgłoszeniowego,

6.       2 zdjęcia o formacie 35 x 45 mm.

Koszty

·         egzamin kwalifikacyjny i koszty rekrutacji - 100 zł + 50 zł za wypożyczenie konia

·         koszty dydaktyczne - 1900 zł

·         egzamin końcowy - 150 zł + 50 zł za wypożyczenie konia

·         zakwaterowanie, wyżywienie - we własnym zakresie.
Uwaga!
Za kurs można płacić w 2 ratach.
Można przyjechać z własnym koniem.

Egzamin kwalifikacyjny

·         na własnym koniu lub udostępnionym przez LKJ „Ostroga”

·         terminy egzaminu - do uzgodnienia.

Program kursu
Kurs obejmuje część ogólną i specjalistyczną (integralna część całego kursu). Wykłady i zajęcia będą prowadzić specjaliści, trenerzy i instruktorzy jazdy konnej z wieloletnim doświadczeniem.
Egzamin końcowy
Egzaminy cząstkowe z teorii w trakcie kursu i praktyczny w ostatnim dniu kursu. Zaliczenie wszystkich elementów kursu i zdanie egzaminu stanowi podstawę do wystąpienia do Krajowego Ośrodka Metodyczno – Szkoleniowego o wydanie legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna, dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

Rekrutacja

·         termin rekrutacji - do wyczerpania limitu miejsc, na formularzach na adres biuro@ostroga.opole.pl ,

·         wpłata zaliczki za kurs - w wysokości 200 zł do 24 marca 2014 na konto nr 50 8898 0003 2001 0000 3359 0001 ; zaliczka jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia, zwrotna jedynie w przypadku rezygnacji 10 dni przed rozpoczęciem kursu,

·         ilość miejsc: 10.

Informacje
Dyrektor LKJ "Ostroga" Marek Marczak, tel. 609 250 754 (w godzinach urzędowania).

Nasze atuty

·         profesjonalna kadra,

·         doświadczenie w organizacji kursów i szkoleń (w tym kursu unijnego),

·         część zajęć po południu,

·         wygodna lokalizacja (możliwość codziennych dojazdów bez konieczności korzystania z noclegów).

 

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej. 

ltg

Aktualizacja: 2014-01-02