Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001

Komisje kadencji 2014-2017

Komisja rewizyjna 2014-2017

Wojciech Jędrzejczyk    
Małgorzata Żółtańska    
Wioletta Garbowska od ?  Komisja dyscyplinatma 2014-2017

Jan Komuszyński    
Andrzej Wróblewski