Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001


Jeżdziecki Hubertus w 100-lecie Niepodległości.

Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego


Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.
Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Jazda konna ; Przygoda z końmi i przyrodą.
Zadania współfinansowane przez Prezydenta Opola

 
Program Klub 2018
Zadanie współfinansowane przez MSiT

 


Realizowane projekty 2018

10.000 zł na Przygotowanie i udział zawodników LKJ Ostroga w zawodach jeździeckich (w drugiej połowie roku) i 20.000 zł na Jeździeckiego Hubertusa w 100-lecie Niepodległości - od Samorządu Województwa Opolskiego ;

Zapraszamy do zapoznania sie z wykazem zadań, na które LKJ "Ostroga" pozyskał w 2018 r. dofinansowanie. Aktualizacja 20.08.2018  Kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł dla LKJ Ostroga Opole od 1.01.2018 do 20.08.2018 r. wynosi łącznie: 97.000 zł

Lp. Nazwa zadania. Termin realizacji Okres realizacji zadania, nr umowy Instytucja współfinansująca   Kwota dofinansowania Zakres zadania
1 Jazda konna.  1.03.2018-30.11.2018
ROP.526.3.4.2018.
Prezydent Miasta Opole   4.000 zł Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
2 Letni wypoczynek z końmi i przyrodą.  1.05.2018-30.09.2018
ROP.526.5.11.2018.
Prezydent Miasta Opole   4.000 zł Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
3. Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w Skokach przez Przeszkody. 14.04.2018 14.03.2018-30.04.2018 Zarząd Województwa Opolskiego   3.000 zł Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Wspieranie organizacji imprez sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej.
4 Przygotowanie i udział zwodników w zawodach jeździeckich Okres realizacji: 21.04.2018-18.07.2018
Umowa nr R.U.DKS-II.042.4.32.2018
Zarząd Województwa Opolskiego   10.000 zł Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
5 Hipoterapia - rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych w klubie sportowym 1.06.2018-15.12.2018 Zarząd Województwa Opolskiego. ROPS. Ze środków PEFRON
35.000 zł
w tym kupno konia
 
6 Program KLUB 2018 Okres realizacji zadania: 2.01.2018-15.11.2018
Umowa 2018/2516/5153/Sub.D/DS-KLUB/14/MKa
 
MSiT 
10.000 zł w tym kupno siodła
7 Wkład własny na zadanie MSiT "Progrsm Klub 2018" 
Samorząd Województwa Opolskiego
1.000 zł Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a. Konkurs na wkłady własne.
8 Przygotowanie i udział zawodników LKJ Ostroga w zawodach jeździeckich 25.08.2018-22.11.2018 Samorząd Województwa Opolskiego   10.000 zł w tym siodło dla "małego sportu" 19a
9 Jeździecki Hubertus w 100-lecie niepodległości 15.08.2018-30.11.2018 Samorząd Województwa Opolskiego   20.000 zł w tym kulbaka kawaleryjska, stroje amazonek, drewniany koń i inne "Aktywność społeczna i obywatelska w Roku Jubileuszowym - 100-lecie Niepodległości Polski - Polska - Samorząd -Wspólnota"