Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001


Jeżdziecki Hubertus w 100-lecie Niepodległości.

Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego


Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.
Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Jazda konna ; Przygoda z końmi i przyrodą.
Zadania współfinansowane przez Prezydenta Opola

 
Program Klub 2018
Zadanie współfinansowane przez MSiT

 


Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w LKJ "Ostroga" Opole 19.06.2018. Zawiadomienie

         ZAWIADOMIENIE

Zarząd LKJ”Ostroga” Opole zwołuje Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze wszystkich członków Klubu w siedzibie Klubu w Opolu ul. Wrocławska 172 w dniu 19.06.2018 o godzinie 17.00 – I termin, II termin – godzina 17.30.

        PORZĄDEK OBRAD 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór protokolanta zebrania
 3. Wybór przewodniczącego zebrania
 4. Przyjęcie porządku zebrania.
 5. Wybór komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdzające prawomocność zebrania.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Przedstawienie i omówienie sprawozdania Zarządu.
 9. Przedstawienie i omówienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r.
 10. Przyjęcie Sprawozdania Finansowego za 2017 r.
 11. Przedstawienie i omówienie sprawozdania Komisji Dyscyplinarnej za 2017 r.
 12. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu
 13. Wystąpienia kandydatów do Zarządu
 14. Wybory członków Zarządu
 15. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu
 16. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej
 17. Wybory Komisji Rewizyjnej
 18. Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej
 19. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej
 20. Wybory członków Komisji Dyscyplinarnej
 21. Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Dyscyplinarnej
 22. Wolne wnioski.
 23. Odczytanie przez Komisję zgłoszonych wniosków, głosowanie nad nimi
 24. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 25. Zakończenie zebrania.

 

Zarząd LKJ "Ostroga" Opole
5.06.2018

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2017 r. dostępne jest na tablicy informacyjnej w LKJ "Ostroga".