Ludowy Klub Jeździecki

"Ostroga" Opole

45-836 Opole,
ul. Wrocławska 172,

tel. (77) 457 23 31,
       609 250 754

 

biuro@ostroga.opole.pl

 

Rejestr, numery identyfikacyjne:
KRS: 0000084808
NIP: 754-18-03-932

REGON:530503819
 

 

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy  Bank Rolników

50 8898 0003 2001 0000 3359 0001
Jeżdziecki Hubertus w 100-lecie Niepodległości.

Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego


Przygotowanie i udział zawodników w zawodach jeździeckich.
Zadanie finansowane przez Marszałka Województwa Opolskiego

Jazda konna ; Przygoda z końmi i przyrodą.
Zadania współfinansowane przez Prezydenta Opola

 
Program Klub 2018
Zadanie współfinansowane przez MSiT


Walne Zebranie Wyborcze 2018 r. Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

Zarząd LKJ”Ostroga” Opole zwołuje Zebranie Wyborcze wszystkich członków Klubu w siedzibie Klubu w Opolu ul. Wrocławskiej 172 w dniu 3.09.2018 o godzinie 17.00 – I termin, II termin – godzina 17.30.

        PORZĄDEK OBRAD 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór protokolanta zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania.
 4. Przyjęcie porządku zebrania.
 5. Wybór komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdzające prawomocność zebrania.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Przedstawienie i omówienie sprawozdania Prezesa Zarządu za okres 2014-2018.
 9. Przedstawienie i omówienie sprawozdania Komisji Dyscyplinarnej za okres 2014-2018.
 10. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu.
 11. Wystąpienia kandydatów do Zarządu.
 12. Wybory członków Zarządu.
 13. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu.
 14. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
 15. Wybory Komisji Rewizyjnej.
 16. Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej.
 17. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej.
 18. Wybory członków Komisji Dyscyplinarnej.
 19. Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Dyscyplinarnej.
 20. Wolne wnioski.
 21. Odczytanie przez Komisję zgłoszonych wniosków, głosowanie nad nimi.
 22. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 23. Zakończenie zebrania.

Zarząd LKJ "Ostroga" Opole
7.08.2018