Aktualnie nie przyjmujemy naboru do zajęć z hipoterapii.