Realizowane projekty finansowane ze środków własnych LKJ „Ostroga Opole, ze środków miasta Opola, Urzędu Województwa Opolskiego, z MSiT oraz (niektóre) z wpłat uczestników.

Realizowane projekty 2013. Kwota dofinansowania łącznie 42.840 zł

Realizowane projekty 2012. Kwota dofinansowania łącznie 43.500 zł