Wpisowe do Klubu – 100 zł

Składki członkowskie – 15 zł / miesiąc / osoba dorosła

Składki członkowskie – 10 zł / miesiąc / młodzież ucząca się do lat 18

Uwagi:
Deklaracje członkowskie należy składać u instruktora prowadzącego zajęcia (wymagana jest rekomendacja instruktora).
Dokonanie formalności nie jest jednoznaczne z przyjęciem do Klubu. O przyjęciu do Klubu decyduje – zgodnie ze statutem – Zarząd LKJ „Ostroga”.

Deklaracja Członkowska