Kalendarz OZJ 2021 – do pobrania

Zawierający potwierdzone opłatą wpisy Zawody Regionalne oraz zawierający – w celu informacyjnym – Zawody Ogólnopolskie oraz Zawody Międzynarodowe (szara czcionka) wpisane do Kalendarza Centralnego, odbywające się w naszym województwie.