Odznaka Polskiego Związku JeździeckiegoLudowy Klub Jeździecki prowadzi szkolenie jeźdźców oparte na Systemie Odznak Polskiego Związku Jeździeckiego, pozwalającym zdobyć Powszechną Odznakę Jeździecką – brązową, srebrną i złotą. Szkolenie to gwarantuje opanowanie sztuki jeździeckiej na poziomie opisanym w podręcznikach klasycznej sztuki jeździeckiej, zaakceptowanych przez Polski Związek Jeździecki. Jako ośrodek posiadający certyfikat PZJ, LKJ „Ostroga” uprawniony jest do organizowania na swoim terenie egzaminów na odznaki jeździeckie. Egzaminy przeprowadza Wojewódzka Komisja Egzaminacyjna.
Odznaka „Jeżdżę konno”

Instruktorzy LKJ „Ostroga” zapraszają do zdobywania odznaki „Jeżdżę konno” .

Odznakę mogą nadawać wszyscy instruktorzy współpracujący obecnie z Klubem, osobiście oceniając umiejętności kandydata.

1. Umiejętności praktyczne:

  • prawidłowe podejście do konia
  • prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia
  • prowadzenie w ręku i wiązanie
  • siodłanie i kiełznanie, podstawowe dopasowanie rzędu
  • umiejętność jazdy w zastępie w podstawowych chodach – w stępie, w kłusie anglezowanym i w galopie w dosiadzie odciążającym.

2. Umiejętności teoretyczne:

  • interpretacja zachowania konia
  • podstawy pielęgnacji i prawidłowe zachowanie się przy koniu
  • podstawy budowy konia, maści i odmiany
  • zasady zachowania na ujeżdżalni
  • podstawowa wiedza o sprzęcie jeździeckim i stroju do jazdy.

Opłata kandydata do odznaki ustalona została przez Polski Związek Jeździecki na 30 zł.

W sprawie odznak należy kontaktować się z instruktorami.

EGZAMIN NA POJ SREBRNĄ I BRĄZOWĄ – druki do pobrania

Załączniki: