Ludowy Klub Jeździecki Ostroga  prowadzi szkolenie jeźdźców oparte na Systemie Odznak Polskiego Związku Jeździeckiego, pozwalającym zdobyć Powszechną Odznakę Jeździecką – brązową, srebrną i złotą. Szkolenie to gwarantuje opanowanie sztuki jeździeckiej na poziomie opisanym w podręcznikach klasycznej sztuki jeździeckiej, zaakceptowanych przez Polski Związek Jeździecki. Jako ośrodek posiadający certyfikat PZJ, LKJ „Ostroga” uprawniony jest do organizowania na swoim terenie egzaminów na odznaki jeździeckie. Egzaminy przeprowadza Wojewódzka Komisja Egzaminacyjna.

„Młodych jeźdźców” instruktorzy LKJ „Ostroga” zapraszają do zdobywania odznaki „Jeżdżę konno”. Odznakę mogą nadawać wszyscy instruktorzy współpracujący obecnie z Klubem, osobiście oceniając umiejętności kandydata.

W sprawie odznak należy kontaktować się z instruktorami.                                   

 

EGZAMIN NA POJ SREBRNĄ I BRĄZOWĄ

 

Druki do pobrania dla kandydatów:                                                                            

 

Regulaminy Odznak Jeździeckich:

Pytania egzaminacyjne: