Szkolenie specjalistyczne pomoże zgłębić tajniki dwóch, spośród siedmiu uznawanych przez Międzynarodową Federację Jeździecką (FEI), konkurencji stanowiących dyscypliny sportu jeździeckiego: ujeżdżenia (dział A) i skoków (dział B). Dostosowane do warunków przewidzianych przepisami Polskiego Związku Jeździeckiego, umożliwi przygotowanie koni i jeźdźców do udziału w zawodach rozgrywanych w ramach tych konkurencjach.

Szkolenie specjalistyczne nie jest ograniczone żadnymi ramami czasowymi.

Uczestnicy
Podlegają mu wszyscy chętni, którzy ukończyli szkolenie podstawowe (klubowicze i osoby spoza Klubu).

Kadra szkoleniowa
Prowadzą je instruktorzy sportu i trenerzy – wszyscy o dużym doświadczeniu i kwalifikacjach w danej dyscyplinie.

Konie
Treningi odbywają się na własnych lub wydzierżawionych koniach


Skoki

Skoki przez przeszkody to najpopularniejsza dyscyplina jeździecka, której istotą jest pokonywanie toru przeszkód przez parą jeździec – koń. Historia tej dyscypliny sięga 1864 roku, kiedy to w Dublinie rozegrano pierwszy konkurs skoków. Od 1912 roku skoki przez przeszkody są dyscypliną olimpijską. Niewiele osób wie, że pierwszy polski medal olimpijski, to brąz zdobyty przez Adama Królikiewicza na koniu Pikador w Paryżu w 1924 roku. Zawody w skokach odbywają się na placu zwanym parkurem. Znajdujące się na nim przeszkody mogą stać pojedynczo lub tworzyć kombinacje: szeregi i linie.

Rodzaje przeszkód:

  • stacjonata – przeszkoda zbudowana z drągów lub desek.
  • okser – dwie stacjonaty o równej wysokości ustawione jedna za drugą
  • doublebarre – dwie stacjonaty, z których pierwsza jest niższa od drugiej
  • triplebarre – trzy stacjonaty, z których każda następna jest wyższa od poprzedniej o tę samą wysokość
  • mur – masywna przeszkoda w formie murka lub zamku; podwyższa się ją, dodając kolejne warstwy „cegieł”
  • rów z wodą

Szereg to dwie, trzy lub cztery przeszkody stojące jedna za drugą w odległości 1 lub 2 foule galopu (7-12 m). Szereg jest liczony w konkursie jako całość i ma jeden numer, zaś kolejne człony oznaczane są literami A, B, C, D.

Linia to kilka przeszkód ustawionych jedna za drugą w odstępach większych niż 12 m.

Front każdej przeszkody oznakowany jest chorągiewkami: czerwoną z prawej, a białą z lewej. Wyznaczają one kierunek, w jakim pokonuje się przeszkody. Na przeszkodach szerokich ustawia się cztery chorągiewki, po jednej na każdym narożniku.

Szkolenie zawodników w skokach przez przeszkody prowadzone jest w KLJ „Ostroga” Opole od 1975 r. Oparte jest na kilku grupach treningowych prowadzonych przez klubowych instruktorów/trenerów. Można szkolić się sportowo lyb przygotowując się do egzaminu na Powszechną Odznakę Jeździecką. Treningi odbywają się na prywatnych i klubowych koniach.

Czasami zawodnicy korzystają z usług trenerów zewnętrznych – na określonych przez Zarząd Klubu zasadach – albo samodzielnie przygotowują się do startu w zawodach.


Ujeżdżenie

„Wdzięk, szyk, elegancja – tak można scharakteryzować tę dyscyplinę, która według statystyk FEI jest drugą, po skokach, pod względem popularności i liczby uprawiających ją zawodników.

Celem klasycznego ujeżdżenia jest harmonijny rozwój naturalnych możliwości i zdolności konia. Szkolenie konia powinno prowadzić do doskonalenia jego naturalnej równowagi, zachowania elastyczności ruchów oraz wyrobienia posłuszeństwa i chęci współpracy z jeźdźcem. […]

Ujeżdżenie wymaga od konia dobrego ruchu i charakteru, a od jeźdźca wiele cierpliwości, wytrwałości i ogromnego wyczucia psychiki konia oraz dużych umiejętności jeździeckich.

Znajomość podstaw ujeżdżenia przez jeźdźców jest jednocześnie niezbędnym warunkiem postępu szkoleniowego i osiągania dobrych wyników również w innych dyscyplinach, np. w skokach przez przeszkody czy też we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego”.
(Wacław Pruchniewicz, Akademia jeździecka, cz. 1)

Szkolenie w ujeżdżeniu prowadzone jest w KLJ „Ostroga” Opole od 2003 r. Można szkolić się sportowo lub przygotowując się do egzaminu na Powszechną Odznakę Jeździecką. Treningi odbywają się na prywatnych koniach.