Szkółka jeździecka ułatwi pierwszy kontakt z koniem a także pozwoli odpowiedzieć na pytanie,czy nauka jeździectwa i jazda konna jest tym zajęciem, dla którego warto poświęcić czas.

Szkółka jeździecka
to ograniczone w czasie (8 jazd po 45 min.) wstępne szkolenie jeździeckie według określonego programu zgodnego z elementami szkolenia podstawowego klasycznej nauki jazdy konnej.

Uczestnicy
Do szkółki może zapisać się każdy pragnący uczyć się jazdy konnej. Nikt natomiast tego etapu nauki nie może pominąć bez udokumentowania zdobycia podstaw jeździeckich w innym ośrodku bądź też bez potwierdzenia umiejętności przez instruktora klubowego.
Warunkiem przyjęcia jest przedstawienie oświadczenia lub zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do jazdy konnej (z podanym terminem jego ważności). Niepełnoletni (do 18 roku życia) zobowiązani są okazać zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych (na druku Klubu).

Kadra szkoleniowa
Naukę prowadzą instruktorzy szkolenia podstawowego.

Zapisynabór ciągły, prosimy o kontakt z instruktorami..

Egzamin końcowy
Szkółka kończy się egzaminem z teorii i praktyki, zdawanym przed Klubową Komisją Egzaminacyjną, oraz wręczeniem jeźdźcowi świadectwa.

Konie
Szkolenie prowadzone jest na koniach będących własnością Klubu lub będących w jego użytkowaniu.
Szkółka jeździecka – zapisy – nabór ciągły, prosimy o kontakt z instruktorami.

Lp. Instruktor/Trener Telefon Rodzaj jazdy
1. Włodzimierz Gajda 601445855 Rekreacja
2. Ryszard Jóźwicki 721602162 Rekreacja, kurs do odznaki
3. Lidia Twardowska-Gajda 607325936 Rekreacja
4. Agnieszka Cieślak 604907557 Rekreacja, kurs do odznaki, treningi przed zawodami
5. Mateusz Mrugała 662244398 Skoki na klubowych i własnych koniach
6. Marek Cichecki 604210573 Skoki na własnych koniach
7. Marek Marczak 609250754 Skoki na własnych koniach
8. Elżbieta Juszczak 696959601 Rekreacja, oprowadzanie na koniach