Certyfikat kat.ISkład Zarządu

Prezes
Andrzej Marchewicz
biuro@ostroga.opole.pl
tel.601 940 056

Wiceprezes
Karolina Bilska – Andryszczyk

tel.796 063 604

Skarbnik
Wioletta Garbowska
tel 667 699 042

Sekretarz 
Anna Piotrowska

tel. 667 830 766

Członek zarządu
Włodzimierz Gajda
tel. 601 445 855