WARSZTATY INTEGRACYJNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapraszamy osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny na bezpłatne warsztaty integracyjne z elementami hipoterapii WAKACJE Z KONIEM do LKJ Ostroga!

Zadanie publiczne jest finansowanie przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON.
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych