Kolejny już raz odbyły się w Ostrodze warsztaty integracyjne Wakacje z koniem przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.
Sobota 19.09.2020 była piękna, więc uczestnicy doskonale bawili się podczas zajęć z końmi, zajęć plastycznych i wspólnym pieczeniu kiełbasek przy ognisku.
Wydarzenie sfinansował Samorząd Województwa Opolskiego.
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych