25.10.2023r. – Walne Zebranie Członków Klubu

Szanowni Państwo,

Zarząd LKJ Ostroga podjął uchwałę:

Uchwała nr 9/2023 z dnia 28.09.2023r. w sprawie zwołania 25.10.2023r. Wyborczego Walnego Zebrania członków Klubu

Tą oraz pozostałe uchwały, możecie Państwo przeczytać w zakładce DOKUMENTY -> UCHWAŁY ZARZĄDU.

 

W związku z uchwałą Walnego Zebrania Członków Klubu, zostaje zwołane Wyborczo – Statutowe Walne Zebranie członków klubu, na którym zostaną poruszone najważniejsze kwestie dotyczące Klubu.

 

Pierwszy termin zwołania Walnego Zebrania: 25.10.2023r. godzina 18:30
Drugi termin zwołania Walnego Zebrania: 25.10.2023r. godzina 19:00

 

Porządek obrad:

  • Otwarcie obrad.
  • Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
  • Wybory uzupełniające władz klubu (Zarząd, Komisja Rewizyjna)
  • Ogłoszenie wyników.
  • Wolne wnioski.
  • Dyskusja.
  • Zamknięcie obrad.