MIKOŁAJKOWE ZAJĘCIA HIPOTERAPII

W sobote 7.12.2019 odbyły się kolejne zajęcia z hipoterapii w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII-integracja społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Miały szczególną oprawę bo odbywały się w Mikołajki.