Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Na mocy Uchwały 6/II/2021 z dnia 19.02.2021r., Zarząd Ludowego Klubu Jeździeckiego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 03.03.2021r..

1 termin zebrania: 03.03.2021r., godzina 18:00,

2 termin zebrania: 03.03.2021r., godzina 18:30.