Ogłoszenie o naborze do rehabilitacji metodą hipoterapii w roku 2019/2020 w ramach projektu :

„Aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych” tj.: Podzakres: nr 1: Hipoterapia dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 Zajęcia skierowane są do osób niepełnosprawnych zamieszkujących województwo opolskie – głównie dzieci z zaburzeniami sensomotorycznymi, z porażeniem mózgowym, z problemami psycho-ruchowymi, z problemami społecznymi, z trudnością w komunikacji, z trudnościami w szkole, do osób nadmiernie pobudliwych, z chorobami genetycznymi.

Forma terapii z udziałem konia dobierana będzie indywidualnie do potrzeb uczestnika, na podstawie rodzaju i stopnia niepełnosprawności lub na podstawie orzeczenia lekarskiego, w porozumieniu z opiekunami prawnymi niepełnosprawnych osób.

Liczba uczestników projektu: 25 osób

Termin realizacji zadania: 10.2019-05.2020

 Dokumenty, które należy złożyć na etapie naboru Uczestników do projektu:

– zaświadczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lekarskie

– Dane uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu

Zgłoszenie i dokumenty (podpisany skan z podpisem opiekuna pranego dziecka) przyjmowane będą poprzez pocztę mailową biuro@ostroga.opole.pl

do dnia: 30.09.2019 r. do godziny 15:00

 O naborze decyduje kolejność kompletnych zgłoszeń.

Do pobrania:

Dane uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu