PROPOZYCJE XXVII OFICERSKIEGO RAJDU KONNEGO ,,SKORPIONA’’

Dąbrówka Łubniańska – Bory Stobrawskie   21-23.06.2019 r.

CELE RAJDU;

  1. Kultywowanie pięknych tradycji jeździeckich Wojska Polskiego;
  2. Popularyzowanie jeździectwa jako formy rekreacji i wypoczynku.

ORGANIZATOR;  Stowarzyszenie ,,Pancerny Skorpion” – Opole  LKJ Ostroga Opole.

REGULAMIN  RAJDU

WARUNKI UCZESTNICTWA

W rajdzie uczestniczą patrole dwuosobowe , których członkowie umieją posługiwać się mapą wojskową 1:50000 / użycie GPS grozi dożywotnim wykluczeniem z udziału w rajdzie /, strzelać z broni krótkiej oraz władać szablą w siodle. Patrole wojskowe występują w ubiorze polowym lub służbowym , patrole reprezentujące kluby i organizacje jeździeckie kultywujące tradycje kawaleryjskie – zgodnie z regulaminem mundurowym okresu międzywojennego. Pozostałe patrole strój rajdowy – obowiązkowo nakrycie głowy. W wyniku losowania ustala się kolejność startu do pierwszego etapu rajdu , w drugim etapie rajdu jako pierwszy startuje patrol zajmujący ostatnie miejsce po pierwszym etapie rajdu. Na mecie pierwszego i drugiego etapu rajdu obowiązkowe badania weterynaryjne.

Zawodnicy w ciągu dwóch dni rajdu mają do pokonania trasę liczącą około 100 km. po bezdrożach Borów Stobrawskich .

W ramach rajdu przewidywane są następujące próby :

– Próba skoków przez przeszkody (z elementami military) , jest to połączenie klasycznych elementów skoków konnych przez przeszkody (trzy przeszkody ) o wysokości do 60 cm . z władaniem szablą w siodle

( cięcia , pchnięcia, zbieranie pierścieni ).

– Próba terenowa (cross country) , jest biegiem konnym patroli na orientacje    rozgrywanym w dwóch etapach po ok. 50 km.,  mapa wojskowa z punktami kontrolnymi.

– Próba strzelania rozgrywana jest na jednym z punktów kontrolnych, broń krótka, odległość 25 m. , pozycja stojąca, 5 strzałów.

PROGRAM

21.06.2019 r.( piątek )

10.00 – Odprawa techniczna .

10.30 – Przegląd weterynaryjny .

11.30 – Uroczysta zbiórka uczestników rajdu – otwarcie rajdu .

12.00 –  Próba skoków i start do I etapu rajdu – posiłek na jednym z punktów kontrolnych .

21.00 – Ogłoszenie wyników I etapu rajdu , odprawa techniczna.

22.06.2019 r.(sobota )

8.00.–  Start do II etapu rajdu – posiłek na trasie  etap

21.00 – Ognisko.

23.06.2019 r.( niedziela )

11.00 –  Uroczyste zakończenie rajdu – wręczenie nagród .

Sprawy organizacyjne

–  Przyjazd uczestników rajdu do Stadnina Koni Kalinówka – Dąbrówka    Łubniańska ul Szkolna 13, Gmina Łubniany w godzinach popołudniowych 20.06.2019 r. lub rano 21.06.2019 r.

–  Zakwaterowanie uczestników rajdu na terenie stadniny odpłatnie – 20 zł.za dobę w,  zabrać śpiwory oraz w pokojach hotelowych – 60 zł.  za dobę /ilość miejsc ograniczona/. Konie 20 zł. za dobę z                          wyżywieniem.

–   Wpisowe 70 zł. – dokonujemy w dniu rozpoczęcia rajdu.

–   Pełne zabezpieczenie gastronomiczne na terenie stadniny odpłatnie.

–   Zgłoszenia do rajdu z podaniem ilości uczestników prosimy przesyłać na adres : Stowarzyszenie ,,Pancerny Skorpion” ul. Wróblewskiego 4645-867 Opole lub tel. 504194785 do  10.06.2019 r..

(ilość uczestników rajdu ograniczona).

–  Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie   rajdu .

NAGRODY

Siodło jeździeckie , szable , ogłowia , puchary oraz wiele innych nagród ufundowanych przez sponsorów . Każdy uczestnik rajdu otrzymuje dyplom , koszulkę rajdową , nalepkę rajdowa.