Propozycje zmian do statutu podczas Walnego Zebrania 09.11.2022r.

Zarząd podjął Uchwałę nr 7/2022 z dnia 12.10.2022r. w sprawie zwołania 09.11.2022r. Wyborczo – Statutowego Walnego Zebrania członków klubu

Podgląd uchwały (klik)

Zebranie odbędzie sie:

 • Pierwszy termin zwołania Walnego Zebrania: 09.11.2022r. godzina 18:00
 • Drugi termin zwołania Walnego Zebrania: 09.11.2022r. godzina 18:30

Porządek obrad podczas Walnego Zebrania:

 • Otwarcie obrad.
 • Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
 • Rozpatrzenie odwołań od utraty członkostwa.
 • Głosowanie nad poszczególnymi zmianami w statucie.
 • Wybory władz klubu oraz delegatów OZJ.
 • Ogłoszenie wyników.
 • Wolne wnioski.
 • Dyskusja.
 • Zamknięcie obrad.

Poniżej znajdują się propozycje zmian do statutu oraz całość statutu po zmianach:

Statut 2022 – cały tekst, z wszystkimi zmianami

Statut 2022 – zmiany do głosowania

Aktualny statut do wglądu, znajduje się w zakładce DOKUMENTY -> DO POBRANIA

Nad każdą propozycją zmiany odbędzie się osobne głosowanie.