Wpisowe do Klubu – 100 zł

Składki członkowskie – 15 zł / miesiąc dla dorosłych, 10 zł/ miesiąc dla młodzieży uczącej się do lat 18.

Uwagi:
Deklaracje członkowskie należy składać u instruktora prowadzącego zajęcia (wymagana jest rekomendacja instruktora).
Dokonanie formalności nie jest jednoznaczne z przyjęciem do Klubu. O przyjęciu do Klubu decyduje – zgodnie ze statutem – Zarząd LKJ „Ostroga”.

 

Deklaracja członkowska

 

Statut LKJ Ostroga