Wyborczo – Statutowe Walne Zebranie Członków Klubu

Szanowni Państwo,

Walne Zebranie Członków Klubu podjęło uchwałę:

Uchwała Walnego Zebrania Członków nr 3/2023 z dnia 20.04.2023r. w sprawie zwołania 25.05.2023r. Wyborczo – Statutowego Walnego Zebrania członków Klubu

Tą oraz pozostałe uchwały, możecie Państwo przeczytać w zakładce DOKUMENTY -> UCHWAŁY ZARZĄDU.

 

W związku z uchwałą Walnego Zebrania Członków Klubu, zostaje zwołane Wyborczo – Statutowe Walne Zebranie członków klubu, na którym zostaną poruszone najważniejsze kwestie dotyczące Klubu.

 

Pierwszy termin zwołania Walnego Zebrania: 25.05.2023r. godzina 18:30
Drugi termin zwołania Walnego Zebrania: 25.05.2023r. godzina 19:00

 

Porządek obrad podczas Walnego Zebrania:

  • Otwarcie obrad.
  • Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
  • Głosowanie nad poszczególnymi zmianami w statucie.
  • Wybory uzupełniające władz klubu (Zarząd, Komisja Rewizyjna)
  • Ogłoszenie wyników.
  • Wolne wnioski.
  • Dyskusja.
  • Zamknięcie obrad.

Poniżej znajdują się propozycje zmian do statutu oraz całość statutu po zmianach:

Statut 2023 – cały tekst, z wszystkimi zmianami

Statut 2023 – zmiany do głosowania

Aktualny statut do wglądu, znajduje się w zakładce DOKUMENTY -> DO POBRANIA

Nad każdą propozycją zmiany odbędzie się osobne głosowanie.