WYTYCZNE W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACJI ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W POLSCE W ZWIĄZKU Z COVID-19

Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych wytycznych

Zawody Covid 22 06 2020