Zaległości w składkach członkowskich

Szanowni Państwo,
Prosimy o uregulowanie zaległości za składki członkowskie. Zgodnie ze statutem klubu, osoby z zaległością powyżej 6 miesięcy mogą zostać wykreślone z członkostwa w klubie.
Prosimy o uregulowanie zaległości do 15.03.2022r.
Informacje i pytania o zaległości prosimy kierować na adres e-mail: biuro@ostroga.opole.pl lub pod numere 609250754.