ZAPROSZENIE

HIPOTERAPIA

LKJ „Ostroga” w Opolu zaprasza wszystkich zainteresowanych na wtorkowe zajęcia hipoterapii.

Oferta kierowana do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych –

z zespołami ortopedycznymi, neurologicznymi, z zaburzeniami rozwoju oraz innymi dysfunkcjami, a także osób niewidomych i niedowidzących.

Zajęcia hipoterapii prowadzone są we wtorki. Mają charakter indywidualny, czas trwania zajęć wynosi ok. 30 min.

Cena –  70 zł

Kontakt:  instr. hipoterapii Elżbieta Juszczak  tel. 696 959 601

biuro LKJ „Ostroga” Opole  tel. 793 087 602

 Przystępując do hipoterapii należy przedłożyć zaświadczenie od lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach.

 Zapraszamy serdecznie