ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU PO URUCHOMIENIU JAZD REKREACYJNYCH

1.Z dniem 16.05.2020 uruchamiamy ponownie zajecia z rekreacji i rehabilitacji.

2.Ustala się, ze rekreacja korzysta z rozprężalni, hipodromu i padoku zewnętrznego ( zamiennie) i ujeżdżalni ( w razie niepogody) na zasadach wyłączności.

3.Do dyspozycji innych użytkowników pozostaje hipodrom i padok zewnętrzny – gdy nie korzysta z niego rekreacja.

4.Korzystanie z obiektu odbywa się wg. harmonogramu ustalonego na czas pandemii.

5.Jedynie treningi skokowe będą się odbywały w dni i godziny zgodnie z harmonogramem 2020 – zamieszczonym na stronie internetowej Klubu.

6.Na każdym z dostępnych obiektów do jazdy ( hipodrom, padok zewnętrzny, itd. ) może jednorazowo przebywać max. 6 jeźdźców + trener ( instruktor).

7.Wszyscy jeźdźcy muszą jeździć w rękawiczkach.

8.Zasady wchodzą w życie z dniem 16.05.2020

 

Prezes Zarządu

Andrzej Marchewicz