Zwołanie Walnego Zebrania Wyborczo – Sprawozdawczego członków Klubu

Szanowni Państwo,

Zarząd podjął uchwałę:

Uchwała nr 4/2023 z dnia 13.04.2023r. w sprawie zwołania 20.04.2023r. Wyborczo – Sprawozdawczego Walnego Zebrania członków Klubu

Tą oraz pozostałe uchwały, możecie Państwo przeczytać w zakładce DOKUMENTY -> UCHWAŁY ZARZĄDU.

 

W związku z uchwałą Zarządu, zostaje zwołane Wyborczo – Sprawozdawczo Walne Zebranie członków klubu, na którym zostaną poruszone najważniejsze kwestie dotyczące Klubu.

 

Pierwszy termin zwołania Walnego Zebrania: 20.04.2023r. godzina 18:00
Drugi termin zwołania Walnego Zebrania: 20.04.2023r. godzina 18:30

 

Poniżej uchwalony przez Zarząd porządek obrad:

– Otwarcie obrad.
– Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
– Przyjęcie porządku obrad.
– Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
– Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022
– Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2022.
– Wybory uzupełniające do Zarządu LKJ Ostroga.
– Ogłoszenie wyników.
– Wolne wnioski.
– Dyskusja.
– Zamknięcie obrad.