INFORMACJA

❗❗❗ INFORMACJA ❗❗❗ OBOWIĄZUJE DO 18.04.2021
 
Właściciele koni, dzierżawcy koni w naszym klubie oraz osoby z licencjami PZJ, mogą korzystać z obiektu i zaplanowanych treningów.
 
W związku z obostrzeniami należy przestrzegać reżimu sanitarnego i zasad higieny.