Szkolenie podstawowe nauczy samodzielnej, swobodnej i poprawnej jazdy we wszystkich trzech chodach. Umożliwi jednoczesne ćwiczenie tych elementów nauki, bez których jeździec nigdy nie opanuje konia, jazdy ujeżdżeniowej, skoków przez przeszkody i jazdy w terenie (na określonym poziomie).
Ten etap szkolenia w Klubie nie jest ograniczony w czasie. Realizuje się go w trzech stopniach wyszkolenia. Każdy stopień kończy się uzyskaniem (po egzaminie przed Wojewódzką Komisją Egzaminacyjną) Powszechnej Odznaki Jeździeckiej (POJ), odpowiednio: brązowej, srebrnej, złotej. Odznaki, to potwierdzenie opanowania umiejętności (stopnia wyszkolenia jeździeckiego) określonych w obowiązującym programie. Zdobycie odznak jest warunkiem uzyskania w jeździectwie kwalifikacji sportowych.
Uczestnicy
Szkoleniu podstawowemu podlegają wszyscy, którzy ukończyli Szkółkę Jeździecką, oraz inni, zgłaszający się do nauki jazdy konnej w Klubie, posiadający doświadczenie jeździeckie potwierdzone testem praktycznym przeprowadzonym przez instruktora Klubu. Przewidziane jest dla wszystkich osób – tych, którzy nie są zainteresowani rywalizacją sportową oraz tych, którzy w przyszłości zechcą jeździć sportowo. Czas szkolenia podstawowego (okres potrzebny do zdobycia wszystkich POJ) przewiduje się na około 3 lata.

Kadra szkoleniowa
Prowadzą je:

  • w zakresie programu szkoleniowego Brązowej Odznaki – klubowi instruktorzy szkolenia podstawowego
  • w zakresie programu szkoleniowego Srebrnej i Złotej Odznaki – klubowi instruktorzy sportu i trenerzy

Egzamin
Obowiązkowemu egzaminowi podlegają osoby zainteresowane zdobyciem Powszechną Odznakę Jeździecką: brązowej, srebrnej, złotej. Egzamin zdawany jest przed Wojewódzką Komisją Egzaminacyjną. Dla osób, które chcą jeździć konno, ale nie uczestniczyć w rywalizacji sportowej, posiadanie odznaki i egzamin nie jest obowiązkowy. Zobacz więcej o odznakach.
Konie
Szkolenie prowadzone jest na wszystkich koniach klubowych, wydzierżawionych przez Klub, będących własnością uczących się lub przez nich dzierżawionych.