21.02.2024r. – Walne Zebranie Członków Klubu

Szanowni Państwo,

Zarząd LKJ Ostroga podjął uchwałę:

Uchwała nr 1/2024 z dnia 31.01.2024r. w sprawie zwołania 21.02.2024r. Wyborczego Walnego Zebrania członków Klubu

Tą oraz pozostałe uchwały, możecie Państwo przeczytać w zakładce DOKUMENTY -> UCHWAŁY ZARZĄDU.

 

W związku z uchwałą Walnego Zebrania Członków Klubu, zostaje zwołane Wyborczo Walnego Zebrania członków klubu, na którym zostaną poruszone najważniejsze kwestie dotyczące Klubu.

 

Pierwszy termin zwołania Walnego Zebrania: 21.02.2024r. godzina 18:30
Drugi termin zwołania Walnego Zebrania: 21.02.2024r. godzina 19:00

 

Porządek obrad:

– Otwarcie obrad

– Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad

– Przyjęcie porządku obrad

– Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków

– Podjęcie uchwały w sprawie przekazania konia Dąbek w dożywotnią nieodpłatną opiekę na wniosek Pani Patrycji Dębowskiej z dnia 31.01.2024 r.

– Ogłoszenie wyników

– Wolne wnioski

– Dyskusja

– Zamknięcie obrad