22.05.2021r. Egzamin na POJ

Wstępny harmonogram odznaki:
8:30 Egzamin z opieki stajennej dla zdających BOJ (stajnia rekreacyjna, zielone boksy – 1 od wjazdu)
9:00 Egzamin z ujeżdżenia BOJ, SOJ (rozprężalnia hipodrom)
11:00 Egzamin ze skoków BOJ, SOJ (plac konkursowy hipodrom)
13:00 Egzamin z części teoretycznej (biuro, parter obok toalet)
Podane godziny są wstępne i mogą ulec zmianie.