HISTORIA KLUBU-KADRYL

Kadryl w wykonaniu podopiecznych Pani instruktor Danusi Struk.