Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Klubu

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów delegatów na Nadzwyczajny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy OZJ Opole oraz wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej wprowadza się do porządku zebrania w dniu 14.03.2019 następujące punkty:

5a.Wybór Komisji Skrutacyjnej

5b. Wybory uzypełniające do Komisji Rewizyjnej

5c. Wybory delegatów na Nadzwyczajny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy OZJ Opole

Zarząd