Walne Zebranie 28.09.2022r.

Szanowni Państwo,

Zarząd podjął uchwałę:

Uchwała nr 5/2022 z dnia 01.09.2022r. w sprawie zwołania 28.09.2022r. Wyborczo – Sprawozdawczo – Statutowego Walnego Zebrania członków klubu. (KLIK)

Tą oraz pozostałe uchwały, możecie Państwo przeczytać w zakładce DOKUMENTY -> UCHWAŁY ZARZĄDU.

 

W związku z uchwałą Zarządu, zostaje zwołane Wyborczo – Sprawozdawczo – Statutowe Walne Zebranie członków klubu, na którym zostaną poruszone najważniejsze kwestie dotyczące Klubu.

 

Pierwszy termin zwołania Walnego Zebrania: 28.09.2022r. godzina 18:00
Drugi termin zwołania Walnego Zebrania: 28.09.2022r. godzina 18:30

 

Poniżej uchwalony przez Zarząd porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
 5. Omówienie i głosowanie nad zmianami w poszczególnych paragrafach statutu.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności bieżącej kadencji.
 7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 8. Głosowanie nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdanie OPP (finansowe i merytoryczne).
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 10. Wybory władz klubu oraz delegatów OZJ.
 11. Ogłoszenie wyników.
 12. Wolne wnioski.
 13. Dyskusja.
 14. Zamknięcie obrad.

Zmiany w statucie należy przesłać drogą e-mailową, na adres Biura: biuro@ostroga.opole.pl .
DO DNIA 16.09.2022r.

Zmiany w Statucie proponować mogą tylko członkowie klubu.