Zmiany w Statucie LKJ Ostroga

Informujemy, że wczorajsze zebranie nie mogło procedować nad zmianami w Statucie Klubu. Powodem był brak wymaganej ilości członków Klubu mogących dokonać zmian. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie w terminie 7 dni ( do dnia 22.03.2019 ) własnych propozycji zmian w Statucie ( oprócz tych które zostały zgłoszone wcześniej).

Ponowne zebranie w sprawie zmian w statucie planujemy zwołać w przeciągu 4 tygodni.

Zarząd LKJ Ostroga